Happening

20. dubna 2014 v 17:24 |  Akce
  • Proč chceme v červnu 2014 realizovat vernisáž našich fotografií prostřednictvím happeningu?
(vyjmuto z naší žádosti o grant v roce 2013)


...
.
...
Umělecko - kulturně - společenská akce, konkrétně happening, kterou jsme zvolily jako prostředek pro realizaci našeho projektu, spojuje tvůrčí potenciál projektového týmu a obecně známý fakt léčivého vlivu umění na duševní zdraví člověka (např. arteterapie, taneční terapie, muzikoterapie).

Cíle projektu jsou orientovány na transformaci pasivního přístupu, posilování sebedůvěry, osvojování si svých práv a možností prostřednictvím umění. Převážně non-verbální vyjádření niterních potřeb, postojů a názorů, ať už jakkoli pokřivených PPP, které jsou přijímány, sdíleny a získávají reálnou zpětnou vazbu, považujeme za klíčové pro formování vlastní motivace k léčbě.

Konkrétně se jedná o soubor aktivit, jež vyvrcholí realizací happeningu na téma PPP.
Touto akcí chceme zprostředkovat hlubší proniknutí do PPP, v dnešní době velmi rozšířeného život ohrožujícího problému společnosti. Chceme vytvořit bezpečný a příjemný prostor pro neformální setkání jednotlivých skupin, uvolnění a ukázání pohledů, postojů, předávání zkušeností, sdílení a podporu.
Věříme, že projekt také napomůže zapojeným uvědomovat si svou identitu ve společnosti, přispěje k pocitu sounáležitosti, který může vést pozvolně až k obnovení společenského života.

  • Proč chceme udělat happening otevřený veřejnosti? Proč tomu věříme a co čekáme?
Dialogy s veřejností, blízkým okolím nemocných a dalších lidí považujeme za důležité z hlediska budování důvěry, rovněž tak prevence (celkově duševní hygieny). Věříme, že náš originální způsob upozorňování na problematiku PPP povede k zájmu ze strany veřejnosti, což znamená zvyšování šance na včasné rozpoznání rizikových faktorů a návyků, volbu a aplikaci správného přístupu a podpory, a z toho vyplývající eliminaci propuknutí samotné PPP nebo některého z duševních či fyzických problémů, jejichž komplexem PPP je.

Osoby blízké osobě s PPP, nejčastěji rodiče a partneři, jsou často dezorientovaní chováním lidí s PPP. Teoretické informace, které jsou dostupné, dokáží zlepšit povědomí o tom, co to PPP je a jak se dá léčit, ale díky rozmanitosti těchto poruch ji mnohdy nelze jasně klasifikovat a konkretizovat.
O niterních pochodech lidí s PPP, které jsou často dost absurdní a pokřivené, se blízké okolí často vůbec nedozví.
To vede ve většině případů k chybným opatřením a přístupům k osobě s PPP, a z toho plynoucí nárůst izolace, komunikačních bariér a odmítavého postoje ze strany osoby s PPP. Nezřídka také dochází ke zhoršování obtíží nemocného, ať už fyzických nebo psychických.

Osoby blízké takové osobě přitom mají zájem pomáhat, podporovat a usilovat o zlepšení situace.
Věříme, že vzájemným sdílení svých myšlenek, vnímání, potřeb a názorů dojde k reálnějšímu pochopení z obou stran. To by mohlo být impulsem ke zlepšování přístupů, a vzájemnému sbližování obou "břehů".


Neočekáváme nic konkrétně spočitatelného.
Očekáváme postupné změny v postojích a přístupech účastníků k sobě samým a to hlavně ve smyslu sebepřijímání, většího respektu k sobě samým i sobě navzájem. Očekáváme též lepší schopnost komunikovat o problematice PPP coby komplexním problému, i jednotlivých závislostech a obsesích s tím souvisejících.
Také reprodukovat a předávat zážitky z podpůrných a léčebných institucí - včetně srovnání vlivu jednotlivých prostředí na psychicko-fyzickou stránku člověka - , a to nejen mezi sebou, ale i nezaujaté veřejností, u které je často informovanost o PPP omezena.

V nejlepším případě se objeví zájem zůčastněných o navazující aktivity, ať už v rámci kolektivu (rozšiřování projektu), nebo individuální činnosti.
Věříme, že společné vytváření happeningu s fotovýstavou přinese spoustu hlubokých zážitků, které zanechají dobrý otisk v každém, kdo se zapojí, a to včetně reahabilitačních subjektů, expertů a veřejnosti.

Přáním autorek projektu (tzn.projekt týmu) je přenesení doposud převážně virtuálního společenství i do živých skupin a hlavně tvořivým způsobem napomáhat samy sobě v průběhu léčby PPP a udržovat tak smysl snahy v obdobích stagnace.

Materiál, který sestavíme během projektu, není závislý na žádném konkrétním bodě, tedy je jisté, že se bude množit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama